tema_graf_stor

Truet av småkraft? (Trykk på bildet for større versjon.) Hvordan påvirkes artsmangfoldet av småkraftutbygging? For øyeblikket er 15 ulike arter øyenstikker truet avutryddelse. Øyenstikkeren er en av mange arter som er avhengig av små, avgrensede biotoper langs vassdrag. Hensynet til artsmangfold skal veie tungt ved konsesjonsbehandling av nye byggesøknader. Ill: Mads Nordvedt .