Strømmen gjennom dypet4

Bildet viser hva neste generasjons flerfaseløsning (LedaFlow) kan få ut av informasjon. Blått er gassfylt område og rødt viser ren væskefase. De gule og grønne områdene er væskedominerte områder med mindre gassbobler.