Strømmen gjennom dypet3

Med det nye verktøyet Simla vil leggefartøyet få umiddelbar tilbakemelding om røret er i ferd med å skli ut av den planlagte traseen.