Ny næringsvirksomhet på vindkraft

Norge skal ligge i teten på vindkraft til havs, og Norges forskningsråd støtter derfor et prosjekt som skal legge grunnlaget for ny næringsvirksomhet på området. Kunnskap om vindteknologi skal kombineres med erfaringer fra offshore- og energiindustrien for å utvikle vindparker på havdyp på minst 30 meter.

Prosjektet vil ledes av SINTEF Energiforskning som har med seg Institutt for energiteknikk, Marintek, Umoe Ryving, Norsk Hydro, Statnett og NTNU. Av prosjektrammen, som er på 18 millioner kroner over tre år, bidrar Forskningsrådet med halvparten. Vindparker til havs skaper færre miljøproblemer enn vindparker på land. Det er også bedre vindforhold til havs.