knf_johnsen

ROY JOHNSEN (51). Professor, Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU
Foto: Lisa Olstad