nyh_kols

LANGVARIG RØYKING: Røyking gjennom lengre tid er den hyppigste årsaken til kols, og stadig flere kvinner blir pasienter. Foto: Geir Tyrmi, SINTEF Helse