vindturbin

Grønt euro-kinesisk parløp

På SINTEFs initiativ starter EU og Kina et prosjekt der målet er kutt i de globale utslippene av klimagasser. Samarbeidet skal skaffe Europa utslippskvoter for CO2 – og gi kineserne grønne kullkraftverk.

Det treårige samarbeidsprosjektet Coach til tre millioner euro (drøyt 24 millioner kroner), som EU-kommisjonen og Kinas teknologi- og vitenskapsdepartement nå har gått sammen om, startet opp kort før jul i fjor Kina står midt oppe i en mammututbygging av kullkraft. Bare i 2005 økte landet sin kapasitet med hele 52 gigawatt (GW).

Effektmessig tilsvarer dette mer en ett Mongstad-gasskraftverk hver uke. Fortsetter utbyggingen i samme takt, uten CO2-håndtering, vil CO2-konsentrasjonen i atmosfæren bokstavelig talt gå rett til himmels. Samtidig er det på det rene at kinesernes lave kostnadsnivå gjør det langt billigere å realisere fossilfyrte kraftverk med CO2-håndtering i Kina enn i Europa.