Bevisste strømbrukere

SINTEF Energiforskning har de siste årene jobbet med å finne ut hvordan man kan få små og store strømkunder til å bli mer bevisste brukere av strøm. Fastprisavtaler med muligheter for tilbakesalg til markedspris, kan være et godt alternativ. Dette er en strømavtale der den faste prisen er knyttet til et avtalt antall kWh og der kundene vil tjene på å spare strøm når prisen er høy. Med ny måleteknologi kan de da lese av forbruket, gjerne hver time, og selv avgjøre når de vil spare eller flytte forbruket til en periode når prisen er lav. Kilowattene de ikke bruker, selger energiselskapet tilbake til kraftmarkedet.

Undersøkelser har vist at om vi kobler ut varmvannstanken mellom kl 8 og kl 9 om morgenen når forbruket er på det høyeste i Norge, så ville hver husstand gjennomsnittlig spare ca 600 watt per time. Multiplisert med en million kunder, som er halvparten av husstandene i Norge, blir det drøye 600 MW. Dette er mer enn hva den største generatoren i Norge kan produsere.