TEMA_50lapp12097_Kopie25986

Investorstøtte En vesentlig ting for en gründer er å skaffe økonomisk støtte til ideen sin. Men hvorfor skal investorer bruke penger på akkurat denne ideen – som kanskje har stor risiko, der det ikke er laget noe produkt og man heller ikke vet noe om et marked?