TEMA_200025350-001120025992

Hvordan kan myndighetene legge til rette for nyskaping i eksisterende næringsliv? Hva bør de bidra med for å få fram nye gründere? Og hvilke valg blir viktige å ta av bedrift og gründer? Foto: Stone+