TEMA_004276212105_Kopi26061

Avhengig av billig kraft Behov for god tilgang på billig elektrisk kraft er avgjørende for mye av norsk industri, og prosessindustriens være eller ikke være avhenger av strømprisene i Norge. Øker ubalansen ved fortsatt liten vekst i kraftproduksjonen og fortsatt stor vekst i ettersp ørselen, vil kraftprisene stige. Det kan bety kroken på døra for enkelte. Foto: Helge Hansen/Hydro