Så du trodde Gerhardsen8

Fra NTNUs sterke data- og elektronikkmiljø stammer flere IT-suksesser, som Fast, Atmel og Chipcon, sistnevnte her representert ved firamets leder, Geir F ørre. Foto: Ørn E. Borgen/Scanpix