Så du trodde Gerhardsen6

NTNU/SINTEF bistår over hele spekteret av aluminiums-
produksjon – fra primærproduksjon av metall til ferdigvare og resirkulering.
Foto: Norsk Hydro