Så du trodde Gerhardsen6

NTNU/SINTEF bistår over hele spekteret av aluminiums- produksjon – fra primærproduksjon av metall til ferdigvare og resirkulering. Foto: Norsk Hydro