Så du trodde Gerhardsen4

Forskningsmiljøet i Trondheim har sørget for grunnleggende kompetanse til olje-Norge rundt boreteknologi, flerfaseutvikling og konstruksjonsberegning. Foto: Norsk Hydro