1165569606.82.jpgNone.medium

Jeg har sett mange tape store sumemr ved kortbordene, sier Kjell Stordahl.