Nyhet-mose_tundra6413_K9386

KLIMAGASSLAGER: Torvmosen har spreidd seg over heila verda og finst i rikt monn p å den arktiske tundraen. Eitt hektar torv kan innehalde 5000 tonn karbon og store mengder metan. Foto: CORBIS