TEMA_Standpunkt12109

FORSKERNE FRAVÆRENDE I TV-DEBATTER Mens teknologer og ingeniører hadde en glansperiode på 50- og 60-tallet, er de i dag temmelig fraværende i den offentlige debatt. Den gang var naturvitenskap betraktet som en del av den kulturelle dannelsen, og ingeni ørene var pådrivere i utviklingen. I dag er det «kjendiser» som milliardærer, modeller, rikssynsere og skuespillere som har overtatt spalteplass og tv-debatt. Gjennom det blir de også meningsbærere i samfunnet. Her er programlederne for «Standpunkt», Nina Owing og Erik Wold. Foto: Anne Liv Ekroll, NRK