TEMA_DSC_040612101

AVISENES ANSVAR Avisene ønsker ofte å knytte forskning opp mot dagsaktuelle sensasjoner og kriser. Sensasjonelle nyhetsoppslag g år på bekostning av nyttig informasjon, og sammenhengene og forståelsen kan ofte havne i skyggen av et følelsesladet personfokus.