Forsk12008

Bør en forsker primært formidle i fagtidsskrift eller delta i samfunnsdebatten og spre informasjon til mange? En ny utredning fra Universitets- og høgskolerådet om forskningsformidling synes å styre publiseringen i retning av internasjonalt anerkjente tidsskrift. Illustrasjon: Ole Øye