forelesning5_S12087

OGSÅ FORMIDLING? Den gode akademiker veileder, underviser og oppmuntrer studenter uten å mukke, og gjør sitt beste også når han blir pålagt å gi kurs han er lei av eller uinteressert i. Han organiserer workshops og konferanser, leser og kommenterer utkast fra kolleger og studenter, og han svarer p å e-post også fra studenter han ikke har direkte forpliktelser overfor. Foto: NTNU SA/G.T. Nergård