Byhistorie17034

Knut Helle, Finn-Einar Eliassen,
Jan Eivind Myhre, Ola Svein Stugu: Norsk byhistorie – urbanisering gjennom 1300 år
Pax forlag