KNF_MINIPORTRETT13651_17025

LISE RICHTER LORENTZEN (60) Førsteamanuensis, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU Foto: Lisa Olstad