gener10688

Steinaldermannen lever i beste velgående inne i oss. Motvilje og mistenksomhet mot «de andre» har mistet sitt naturlige spillerom og danner i dag bakteppe for nasjonalisme, rasisme og fremmedfrykt. Foto: Hans O. Torgersen/ Aftenposten/SCANPIX