rep_baatstyring-kaptei10284

En taubåt eskorterer en oljetanker i et trangt havneområde. En vellykket operasjon forutsetter full konsentrasjon hos kapteinen på taubåten - og hos kapteinene på andre båter i området. Ill. foto: Paul A. Souders/CORBIS