Blåser i datasikkerhet

De fleste IT-systemer i Norge utvikles nå etter smidige metoder som Scrum og "Lean software development".