Pupp-m-graf5651_Kopier8739

FINGERAVTRYKK: Grafen er eit utsnitt av det molekylære «fingeravtrykket». Det fortel blant anna om brystkreften er av det mest aggressive slaget. Foto: CORBIS