tema_opera

Ut med arkitekten! Hvis arkitektene skal kunne lære av sine erfaringer, må de komme seg ut – dit hvor tegningene deres blir virkeliggjort, på byggeplassene, mener Ævar Hardarson. Men yngre arkitekter liker seg ifølge ham best ved tegnebordet eller datamaskinen. Her har imidlertid et kobbel Snøhetta-ansatte tatt turen til operabyggeplassen. Foto: Scanpix.