SINTEF går under jorda i Singapore

I forrige måned startet arbeidet i Singapore med å bygge et gigantisk underjordisk lager for olje fra Midtøsten til hele Sørøst-Asia.

SINTEF og Multiconsult skal stå for prosjektledelse gjennom hele byggefasen.

For to år siden fikk SINTEF-forskere sin første kontrakt på de bergtekniske forundersøkelsene i Singapore, og jobbet den gang sammen med det lokale firmaet TriTech. Det ble da gjort undersøkelser for å bestemme hvor de underjordiske lagerrommene skulle ligge og hvor store og dype de måtte være. Det er regjeringen i Singapore som står som statlig eier av prosjektet. Totalvolumet til lagrene er satt til 4 millioner kubikkmeter, og i første fase som starter allerede 17. august, skal et lager på 1.47 millioner kubikkmeter påbegynnes. De tre delene i oppdraget – prosjektledelse, teknisk rådgivning og designutførelse – skal gjennomføres av konsortiet SINTEF – TriTech – Multiconsult. Prosjektet er ment å gå over fem år, og konsortiets oppdrag har en totalramme på 37 millioner kroner, opplyser sjefsforsker Ming Lu ved SINTEF Byggforsk.