nyh_roye2

TRANGT: Oppdrettsfisk har dårlig plass og trenger kontinuerlig tilførsel av oksygenrikt vann. Den nye teknologien med elektrolyse er velegnet til dette formålet. Foto: NTNU info/Jens Søraa.