rep_gps2

Kjøtt og blod neste: Med blikket på bildeskjermen får assistentlege Frode Christiansen ei kunstig blodåre på plass i en glassmodell av hovedpulsåra i buken. Av praktiske årsaker føres åreprotesen inn ovenfra, ikke nedenfra slik det vil gjøres på pasienter. Foto: Thor Nielsen.