KUVØSE FOR FÔR

puster_stort

Trykk på bildet for større versjon
Foto: Thor Nielsen

 

I SINTEF SeaLabs lokaler dyrkes ulike mikroalger som blir fôr til krepsdyr, hjuldyr og ulike skjellarter. Forskerne lager et sjøvannsmedium som består av helt rent, filtrert sjøvann tilsatt vitaminer og mineraler, og tilsetter alger fra stamkulturer som de holder lagret i små beholdere i kjøleskapet. Riktig lys og temperatur er viktig for å få algene til å trives, og en kraftig bobling i beholderne – med luft og litt CO2 – sørger for at ikke algene legger seg på bunnen og at de har en effektiv fotosyntese.

Bildet viser en såkalt «mellomkultur» der algene holdes i en 5-liters beholder i ei ukes tid, før de has over i en «storkultur» på 200-300 liter der forskerne kan foreta daglig høsting av fôret.