FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Bjørnar Eikebrokk

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Akkurat nå er et titalls forskere hos oss i gang med et stort EU-prosjekt (TECHNEAU), som omhandler «Drikkevann fra kilde til tappekran». Dette er et prosjekt til 120 millioner. SINTEF er tildelt 25 av disse over en femårsperiode (2006-2010). I tillegg til egne forskere og kolleger fra SINTEF IKT, Materialer og Kjemi og Teknologi og samfunn, er også NTNU, Aqualyng og Oslo og Trondheim kommune med. Arbeidet er organisert i ni arbeidsområder som bl.a. omfatter tema som monitorering av vannkvalitet, vannbehandling, risiko- og sårbarhet, og publikums holdninger/tillit til vannforsyningen. Selv leder vi et arbeidsområde som går på sikker og effektiv drift av vannbehandlingsanlegg og distribusjonssystemer, og er tungt inne i områder som vannbehandling og risiko/sårbarhet. Norge har de samme utfordringer som det øvrige Europa når det gjelder flere problemstillinger man tar opp i prosjektet.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Men mange ledningsnett forfaller, vannbehandlingsanlegg drives lite optimalt og kostnadseffektivt, og vannbårne sykdommer oppstår stadig vekk. Drikkevann ofres altfor liten oppmerksomhet i sentrale forsknings- og forvaltningsorganer. Det har også noe med folks holdninger å gjøre: Hvorfor betaler man gladelig 15 kroner for ei vannflaske på kiosken når vi kan få det samme i vannkrana til 1 øre – samtidig som vi klager på vannavgiftene? Det trengs flere løft av dette kaliber for å sikre mer oppmerksomhet, bedre kompetanse, og mer effektiv forvaltning og drift/vedlikehold av vår drikkevannsforsyning – samt at folk flest får større tillit til eget kranvann.