Dataspill verst

Hver åttende norske ungdom mellom 12 og 18 år er avhengige av dataspill, eller i risikosonen for å bli det. Det påviser Agneta Johansson i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU. Hennes veileder, professor i psykiatri K Gunnar Götestam, behandler spillegalskap av ulike typer, og mener at dataspillene er verre enn pengespill: Det er lettere å bli hektet fordi det kreves mye mer tid for å vinne eller komme seg til nye og høyere nivåer. Mange dataspillende barn sliter med sosiale nettverk, de murer seg inne, sover lite og gjør det dårlig på skolen. Götestam ber både foreldre og myndigheter forstå alvoret i situasjonen, og etterlyser flere og bedre behandlingsopplegg.