nyh_snorking

SNORKEPLAGER: Spesialhjelpepleier Tove Helen Midtlyng og lege Ketil Skjøstad tester øreproppen som kan lette utredning og måle effekten av en snorkeoperasjon. Foto: Thor Nielsen