tema_oljesoel

Oljesøl på hav Verdens Naturfond krever at all oljevirksomhet må bli forbudt i en vernesone på minst 70 kilometer fra land, og mener at flere hundre tusen sjøfugl kan dø ved et oljeutslipp. For sjøfugl som lomvi og lunde er hekketiden fra mai til august. Foto: M. Hagedorn/Zefa/Scanpix