tema_oddvar

Miljø må bli et konkurransefortrinn – Miljø må ikke bli «en klamp om foten», men et konkurransefortrinn, mener adm. dir. Oddvar Aam i SINTEF-selskapet MARINTEK. – Like viktig som å utvinne olje og gass blir det å overvåke fisk og biomasse og finne ut hva vi kan dyrke i sjøvannet over oljen. Foto: Geir Mogen