tema_nett

Nordområdenes nervesystem SINTEF/NTNU, Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime og Forsvarets forskningsinstitutt vil gå sammen og sørge for å opprette et overvåkingsnett i nord for olje, fiskeri, miljø og forsvar. Planen går på å utnytte rør, installasjoner, kabler, forskningsskip og tilgjengelige fartøy i området som sensorbærere. Med en felles infrastruktur kan dataene gjøres tilgjengelig i et åpent informasjonssystem. Illustrasjon: Olav Rune Godø, Havforskningsinstituttet.