tema_isbaat

Det kreves kunnskap i nord Professor Sveinung Løset ved NTNU mener at en sikker og effektiv lasting av olje til tanker fra plattform eller oljeproduserende fartøy vil kreve beregning av laster og oppførsel av både lasteenhet og tanker. Og på grunnere farvann blir det viktig hvor dypt oljerørledninger og kabler må graves ned for å unngå å bli skadet av skruis. Foto: Sveinung Løset