tema_hoved

Barentshavet er som et latent åpent sår der små uhell kan gi vidtrekkende miljøskader. Her lever den viktigste gjenværende torskebestanden og den høyeste tettheten av sjøfugler i verden. Og iskanten har soner med stor produksjon av plankton som er avgjørende for plante- og dyrelivet. Foto: www.hemera.com