Studietiden redder ryggen

  • Publisert 22.06.06

Har du bare gått ni år på skolen, har du femten ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet på grunn av vond rygg, som hvis du har universitetsutdannelse. Forskerne har ikke funnet forklaringen på hvorfor det er sånn.

1099313672.66.jpgNone.medium– Sammenhengen mellom skolegang og uføretrygd på grunn av ryggvondt er tydelig, og vi har ingen fullstendig forklaring på dette, sier Kåre Birger Hagen.

Han er seniorforsker ved Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter på Diakonhjemmet Sykehus.

Livsstil er en delforklaring

I forskningsprosjektet benyttet Hagen data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) til å undersøke om arbeidsmiljø- og livsstilsfaktorer kan forklare hvorfor lav utdannelse utgjør en så stor risiko for yrkesuførhet.

Data om 38 400 personer som deltok i HUNT 1 (1984-86) ble kombinert med opplysninger om diagnoser for uføretrygd.

– Personer med lav utdanning har oftere yrker som er mer belastende, både psykisk og fysisk, noe som kan være en årsak til ryggsmerter. Det kan også være andre forklaringer, for eksempel livsstil, sier Hagen.

– Det er mulig at høyt utdannede vet mer om hvordan for eksempel røyking og mangel på fysisk aktivitet påvirker oss, og derfor er flinkere til å ta vare på helsa, sier fortsetter Hagen.

Han ble stående igjen med ubesvarte spørsmål.

Ikke fullstendig svar

– Vi fant ikke noe fullgodt svar. Arbeidsforhold og livsstil kan i beste fall forklare halvparten av den sterke “utdanningseffekten”.

– Yrke og arbeidsmiljø er viktigere enn livsstilsfaktorer som overvekt, røyking, alkohol og mangel på mosjon, men den sterke sammenhengen mellom utdanning og ryggsmerter har vi ikke en fullstendig forklaring på, sier Hagen.

Lite skolegang gir mer smerter

Fra undersøkelser i flere land er det kjent at personer med lav sosioøkonomisk status, ofte oppsummert i antallet år på skolebenken, i større grad rammes av fysiske og psykiske lidelser enn de som har høyere utdannelse.

For eksempel er det en tydelig sammenheng mellom antallet skoleår og faren for å falle ut av arbeidslivet.

Dette gjelder også for norske menn og kvinner som blir uføretrygdet på grunn av smerter i ryggen.

Av Reidun Mangrud