nyh_skjell

KLANG REISE: Som larve har dette blåskjellet fulgt den norsk-atlantiske strømmen de 1000 kilometerne til Svalbard fra sitt fødested utenfor Nord-Norge. Ingen steder går strømmen så nær norskekysten som utenfor Vesterålen, så trolig begynte skjell-larven sin lange reise derfra. Foto: NTNU Info/Jens Søraa