rep_donald2

Faksimile frå Donald Duck & Co, «De varige verdier». Publisert første gong i 1952. ©DISNEY. Ill: Carl Barks,Walt Disney Corp.