MINIPORTRETTET BRENNAKTUELL

ANNE STEEN-HANSEN (43) Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Foto: Lisa Olstad