MINIPORTRETTET BRENNAKTUELL

ANNE STEEN-HANSEN (43)
Førsteamanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Foto: Lisa Olstad