Lite tilfredsstillende kolesterolbehandling

Hele to av tre pasienter med for høyt kolesterol kommer ikke ned på behandlingsmålene for totalkolesterol ett år etter påbegynt behandling med lipidsenkende medikament. Det er SINTEF Helse, Avdeling for epidemiologi, som har stått for datainnsamling og datakobling i undersøkelsen som har pasientjournaldata fra 11 ulike legesentre i Norge. Mer enn 3000 pasienter inngår i materialet som gjelder perioden 1996-2003. Flertallet av pasientene forblir på det kolesterolnivået de oppnådde tre til fire måneder etter behandlingsstart fordi legene ikke foretar nødvendige doseendringer eller skifter til annet preparat. For nær syv av ti pasienter var det ingen endring i forskriving etter ett år.