1151651288.63.jpgNone.medium

Boken som bærer tittelen Juks, uredelighet og god forskning undersøker flere overlappende problemstillinger. Den er en artikkelsamling om fallgruvene i forskningen.