rep_bakterier

Prøver med mikroorganismer gir flere tusen ulike bakteriekolonier. En robot benyttes til å plukke opp utvalgte bakterier for å få dem sortert, så de kan dyrkes enkeltvis. Foto: Thor Nielsen