rep_bakterie

SINTEF-forsker Kjell Josefsen i sving med å samle opp bakterier fra havoverflaten. Kollega Nina Øino skraper av den tynne filmen som legger seg på kosten.
Foto: Geir-Otto Johansen