FORSKNINGSSJEFENS FOKUS Gro Markeset

Forskningssjef Gro Markeset Avdeling for Materialer og konstruksjoner Oslo. SINTEF Byggforsk Foto: Torkill Lademoe