rep_davinci4

En magnetlås i ermet åpner seg i det avgjørende øyeblikket, når Øyvind Løkeberg skal utløse skjermen. Foto: Geir Mogen.