BYGNINGER SELVFORSYNT MED ENERGI

Foto: Gorm Kallestad/NTNU info/SCANPIX